Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä tietosuojaseloste. 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän on informoitava rekisteröityä mm. henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Asiakkaiden oikeudet tietoihinsa

Uuraisten kunta kerää ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan. Rekistereistä on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet.

Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedoissa on virheitä, asiakas voi vaatia niiden oikaisemista.

Jos tiedonkeruu perustuu suostumukseen, asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen ja vaatia tietojensa poistamista. Kunnan palveluista suurin osa perustuu kuitenkin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Asiakas ei voi niihin liittyvissä tapauksissa vaatia tietojensa poistamista.

Henkilötietopyynnön voi toimittaa:

  • postitse tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle osoitettuna tai
  • asioimalla henkilökohtaisesti kirjaamossa (ma-pe klo 9.-11.30), jossa tarkistetaan henkilöllisyys.

Asiakas voi tulla noutamaan pyytämänsä tiedot kunnan kirjaamosta. Noudettaessa tarkastetaan henkilöllisyys. Tietoturva- ja tietosuojasyistä emme voi vielä vastaanottaa henkilötietoihin kohdistuvia pyyntöjä sähköisesti.

 

Sun Uurainen -elinvoimasivuston tietosuojaseloste